mei
08

Bouwen of verbouwen? ABR-polis komt je te hulp

Bouwen of Verbouwen? Wat zijn de risico’s en waarvoor kan ik me beschermen als bouwheer?

Iedereen weet het wel: een Vlaming is geboren met een baksteen in de maag. En ondanks de strenge regelgeving in de bouwsector, starten er nog dagelijks vele mensen met hun bouwproject. Maar dit gaat steeds gepaard met een hoog kostenplaatje en de nodige risico’s.

Zo zijn er de risico’s die verbonden zijn het gehele bouwproject alsook de risico’s van het zelf uitvoeren van de werken.

Voor de risico’s van het bouwproject, kan je als bouwheer een ABR-verzekering afsluiten.

bescherming bouwproject via ABR

bescherming bouwproject via ABR

Wat is de ABR-verzekering?

De alle-bouwplaats-risico’s-Verzekering (ABR) dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen van de woning hebben voorgedaan. Deze polis zal in de eerste plaats de beschadigingen op de werf vergoeden, ongeacht wie in de fout ging. Dit kan uitgebreid worden met een luik schade aan derden.

Met de ABR-polis voorkomt u als bouwheer dat je bouwproject wordt stilgelegd omwille van aanslepende discussies tussen aannemers of onderaannemers, architect e.d. inzake wie aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan aan het bouwwerk. Deze verzekering die je afsluit als bouwheer dekt zowel de eigenaar/bouwheer, de bouwpromotor, architect, aannemer, ingenieur, … met betrekking tot alle schade die veroorzaakt wordt aan het (ver)bouwproject.

Wanneer je kiest voor de uitbreiding van schade aan derden wordt de aansprakelijkheid naar derden eveneens verzekerd. Dit houdt in dat de gewone aansprakelijkheid (art. 1382 BW) als de burenhinder (art. 544 BW) wordt gedekt. Wanneer heb je deze waarborg nodig? Stel dat alle betrokken partijen in het bouwproject alle werken volgens de regels van de kunst uitvoeren, maar toch ontstaat er een schade bij jouw nieuwe buren: barsten in de gevel, verzakkingen, … De wet voorziet dat de bouwheer aansprakelijk is voor die schade en dat hij deze dient te vergoeden aan de buur. Er dient hiervoor geen aantoonbare fout gemaakt te zijn. Deze schade kan de bouwheer NIET recupereren via de BA privé leven (“de familiale) verzekering.

Via de ABR-polis kan je als bouwheer gerust zijn, want je kan dit bekijken als een vorm van “omnium” voor je (ver)bouwproject.

Deze polis voorziet wel steeds een vrijstelling (“franchise”). Deze varieert per bouwproject en in functie van de moeilijkheidsgraad van het project.

De architect of aannemer kunnen deze polis ook afsluiten voor jou, maar dan ben je nooit zeker van de inhoud van de waarborgen. Bovendien gaan ze steeds de premie van de verzekering aan je doorrekenen. Het is aan te raden als bouwheer om dit zelf af te sluiten, zodat je met een gerust gevoel kan starten aan je nieuwe woondroom.

Opmerking: nieuwe wetgeving “bouw-aansprakelijkheid” start vanaf 01/07/2018.

Maar als helpende hand op de werf tref je ook risico’s: lichamelijke letsels.

Welke polis kan ik afsluiten voor mijn helpende handen?

Om de kostprijs van je bouwwerk te drukken ga je als bouwheer graag een handje uit de mouwen steken: gevelstenen klaarleggen, dakpannen aangeven, de sleuven van elektriciteitskabels uitslijpen, … Maar dit houdt het risico in dat je jezelf kan kwetsen, en dat geldt ook voor alle vrijwillige helpende handen. Iedereen die een werf betreedt erkent een vorm van risico, ongeacht of je familie of vriend bent.

Wil je jezelf hiervoor ook beschermen, dan die je een verzekering “lichamelijke ongevallen” af te sluiten. Hierbij kan je volgende waarborgen laten opnemen: overlijden, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit en medische kosten. De bedragen van dekking zijn verschillend per maatschappij alsook de keuze van het waarborgbedrag. Bij de meeste maatschappij kan kiezen tussen verschillende kapitalen. Deze waarborgen komen tussen, ook al kan je genieten van een hospitalisatieverzekering.

Wil je uitleg om alles even te overlopen voor je persoonlijk project? Dan kan je op ons kantoor terecht!

Reageren