Het staat in alle kranten en in de online-artikels:

de “elektrische fiets” dient verzekerd te zijn sinds 01/10/2016.

Maar over welke fiets gaat het nu net?

Speed Pedelec

Speed Pedelec

Er zijn namelijk 3 types van elektrische fietsen:

 1. De elektrische fiets:

Een elektrische fiets heeft een maximumvermogen van 250 W en een maximale snelheid van 25 km/u. Deze fiets beschikt enkel over een trapondersteuning. Zo’n trapondersteuning betekent dat de motor een aandrijfkracht levert als de bestuurder trapt. De fiets zal stilvallen wanneer de fietser niet meer trapt.
De fietser is dus niet verplicht om een helm te dragen (wel aan te raden!), om een rijbewijs te behalen en dient geen extra aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de fietser is gedekt in de BA privé leven (‘de familiale’).

 1. Gemotoriseerde fiets (E-bike):
  Een E-bike heeft een maximumvermogen van 1.000 W en met een maximumsnelheid van 25 km/uur. Deze E-bike beschikt altijd over een trapondersteuning. Maar de fiets kan ook uitgerust zijn met een autonome motor. Dit betekent dat de fietser de pedalen niet dient te gebruiken om de aandrijving te behouden.
  Inschrijving bij de DIV is niet verplicht voor een E-bike.
  Qua verzekering is er een onderscheid:

  1. Voor fietsen met trapondersteuning volstaat een BA familiale (niet sneller dan 25km/u)
  2. Voor fietsen die autonoom kunnen rijden, dient de fietser de verzekering BA bromfiets.
 2. Speed pedelec:
  Een speed pedelec heeft een maximumvermogen van 4.000 W en kan een snelheid behalen van 45 km/uur. Dit is dus een snelle elektrische fiets waarbij een trapondersteuning niet stopt bij snelheden boven 25km/u. Hierdoor kunnen er snelheden van 45km/u behaald worden.
  Inschrijving bij de DIV is VERPLICHT. De fietser zal een kleine nummerplaat ontvangen die afgeleverd wordt na inschrijving.
  Qua verzekering is er een onderscheid:

  1. Voor fietsen met trapondersteuning volstaat een BA familiale.
  2. Voor fietsen die autonoom kunnen rijden, dient de fietser de verzekering BA bromfiets.

De lichamelijke schade kan de fietser apart verzekeren via een bestuurdersdekking of een globale ongevallenverzekering. Dit is zeker aan te raden. De lichamelijke schade is op geen andere manier te verzekeren. Indien je opteert voor een globale bestuurdersdekking ben je zo ook verzekerd in de wagen.

Hieronder vind je een kort overzicht van deze fietsen en hun kenmerken:
Elektrische fiets E-bike Speed Pedelec
Type motor Trap-ondersteuning Trap-ondersteuning Autonome motor Trap-ondersteuning Autonome motor
Snelheid ≤25km/h ≤25km/h ≤45km/h
Vermogen ≤250W ≤1000W ≤4000W
Inschrijving bij DIV Nee Nee Nee Ja Ja
Verzekering BA motorrijtuigen verplicht ? Nee Nee Ja Nee Ja
Verzekering BA Familiale BA Familiale BA Bromfiets BA bromfiets BA bromfiets

 

Ook de rechtsbijstand voor jezelf als weggebruiker dien je op punt te stellen. Heb je een aparte rechtsbijstandverzekering? Dan dien je niet ongerust te zijn,
deze polissen dekken alle fietsen, zo ook jouw elektrische fiets.

Heb je vragen over deze wetgeving? Of hoe je fiets in orde dient te brengen?
Vraag ernaar op ons kantoor.

elektrische fiets of speed pedelec

elektrische fiets of speed pedelec

Hoe zit het met de isolatiepremies in 2016?

Met de zomer stilaan achter de rug, het nieuwe schooljaar is al even van start gegaan, wordt ook het weer wisselvalliger en geleidelijker frisser. Misschien is het nu tijd om voorzorgen reeds te nemen voor dat de koudere periode komt aankloppen…

Subsidies om te isoleren op verschillende wijzen

Subsidies om te isoleren op verschillende wijzen

Door je woning te isoleren kan je heel wat geld uitsparen op lange termijn. Om het nog interessanter te maken, zijn er tal van isolatiepremies verkrijgbaar. In dit artikel geef ik een overzicht van alle isolatiepremies die je in 2016 kan aanvragen.

1) Isolatiepremies van de netbeheerder

Bij netbeheerders Eandis en Infrax kunnen verscheidene premies aangevraagd worden. De goedkeuringsvoorwaarden en het premiebedrag is bij beide partijen gelijk. De hoogte van de isolatiepremies wordt bepaalt door de behaalde isolatiewaarde per vierkante meter.

Een overzicht:

Dak- of zoldervloerisolatie die door een aannemer zijn uitgevoerd
6 euro/m² (Rd-waarde minstens 3,5 m²K/W), maximaal 720 euro.
7 euro/m² (Rd-waarde minstens 4,0 m²K/W), maximaal 840 euro.
8 euro/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), maximaal 960 euro.
Dak- of zoldervloerisolatie die door u of een andere doe-het-zelver zijn uitgevoerd
3 euro/m² (Rd-waarde minstens 3,5 m²K/W), maximaal 360 euro.
3,5 euro/m² (Rd-waarde minstens 4,0 m²K/W), maximaal 420 euro.
4 euro/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), maximaal 480 euro.
Buitenmuurisolatie via de buitenzijde van een bestaande muur met een aannemer
15 euro/m² (Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W), maximaal 2000 euro.
Bij na-isolatie van een bestaande spouwmuur door een aannemer
6 euro/m² (lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, volledige spouw gevuld, spouw minstens 50 mm). Geen maximum bedrag wat betreft de hoogte van de isolatiepremie.
Bij vloerisolatie uitgevoerd door een aannemer
6 euro/m² (Rd-waarde minstens 1,2 m²K/W), maximaal 800 euro.
Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing (uitvoering aannemer)
12 euro/m² (bij vervanging enkel glas, U-waarde maximaal 1,1 W/m²K), maximaal 300 euro.
Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van dubbele beglazing (uitvoering aannemer)
15 euro/m² (bij vervanging enkel of dubbelglas, U-waarde maximaal 0,8 W/m²K), maximaal 375 euro

Hoe premies aanvragen bij de netbeheerder

1. Bepaal uw netbeheerder. U kunt hiervoor de gemeente bellen. Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Intermosane, Iveka, Iverlek en Sibelgas vallen onder Eandis. Infrax West, Inter-Energa, Iveg en PBE vallen onder Infrax.
2. Neem voordat u met uw isolatie begint contact op met de netwerkbeheerder. Deze kan u precies vertellen hoeveel premie u kunt verwachten en aan welke voorwaarden u moet voldoen.
3. Bewaar de factuur of facturen van uw isolerende investering en dien deze binnen 12 maanden na de factuurdatum in bij uw netwerkbeheerder.

Update: vanaf 1 juli 2016 werden deze premies veranderd, maar nog niet duidelijk gecommuniceerd. De nieuwe tarieven zijn verschillend per netbeheerder. Kijk dit steeds even na.

2) Belastingvermindering bij dakisolatie 
Subsidies om je dak te isoleren

Subsidies om je dak te isoleren

In 2015 kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30% voor de uitgave voor een dakisolatie. Deze vermindering geldt voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn en de dakisolatie moet door een aannemer zijn uitgevoerd. Het maximale bedrag van de teruggave is 3040 euro ( werken uitgevoerd in 2014 en 2015). De fiscus kijkt naar de betalingsdatum van de factuur om het fiscale inkomstenjaar te bepalen.
Als voorwaarde geldt dat de Rd-waarde van de dakisolatie minstens 2,5 m²K/W bedraagt. Deze Rd-waarde wordt berekend door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde (mate van warmtegeleiding) volgens de NBN B 62-002 richtlijnen.
Ook in 2016 zal de Vlaamse overheid een belastingvermindering geven van 30 procent voor dakisolatie. Het maximumbedrag voor 2016 bedraagt 3070 euro

3) Premies Vlaamse overheid

Voor de plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing kunt u een renovatiepremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Deze bedraagt 20% of 30% van het totale factuurbedrag met een maximum van 10.000 euro, afhankelijk van je inkomen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de woning minstens 25 jaar oud is en je minimum 2500 euro aan facturen moet kunnen voorleggen (excl. btw). Update 2016: vanaf 1 juli  2016 gelden extra voorwaarden. Investeringen voor hoogrendementsbeglazing kunnen enkel terugbetaald worden als je ventilatieroosters in de ramen of een ventilatiesysteem in de woning aanbrengt. De overheid wil dat de toevoer van verse lucht in de droge ruimten gegarandeerd is.

4) Gemeenten en provincies

Vrijwel elk Vlaams gemeente- en provinciebestuur geeft eigen premies uit voor dakisolatie. Hoeveel dit is en wat de voorwaarden zijn verschillen per gemeente en provincie. U dient dus zelf te gaan informeren bij uw eigen woonplaats en provincie.

Enkele voorbeelden van subsidies

Enkele voorbeelden van subsidies

 

Isolatie laten plaatsen is vaak goedkoper dankzij subsidies

Dankzij het grote aanbod aan isolatiepremies is het vaak goedkoper om de werken te laten uitvoeren dan dit zelf te doen. Je bent zeker van een correcte plaatsing en kan ook het btw-bedrag terugdringen naar 6% wanneer je woning ouder dan 10 jaar is. Aangezien isolatie vrij duur is spaar je zo al snel enkele honderden euro’s uit.

Om een volledig overzicht te krijgen van alle mogelijke subsidies, kan je kijken op Premiezoeker van de Vlaamse Overheid

Extra weetje: Je kan ook subsidies krijgen als je opteert voor een groen dak…

De zorgverzekering is voldoende?!

Wat dekt de zorgverzekering?

De zorgverzekering vergoedt de verzekerde die nood heeft aan hulp bij een ziekte of ongeval. Die nood aan hulp kan het gevolg zijn van een lichamelijke of me

vlaamse-zorgverzekering_t

Vlaamse zorgverzekering

ntale beperking. De verzekering betaalt een maandelijkse rente uit als u zwaar hulpbehoevend bent. Zulke contracten omvatten altijd een wachttijd.

De Vlaamse zorgverzekering: In Vlaanderen is de zorgverzekering verplicht. Elke Vlaming ouder dan 25 jaar moet erop inschrijven. Die verzekering komt bovenop de verplichte verzekering van het ziekenfonds. De bijdragen voor de zorgverzekering worden betaald aan de zorgkas. Het gaat om 50 euro per persoon en per jaar. Geniet u een verhoogde tussenkomst in uw medische kosten (het WIGW-statuut), dan betaalt u slechts 25 euro.

De zorgverzekering betaalt hulpbehoevenden maandelijks een bedrag uit waarmee ze een aantal drempels in het dagelijkse leven kunnen overwinnen. De tussenkomst is forfaitair en wordt toegekend aan alle verzekerden die kunnen bewijzen zwaar hulpbehoevend te zijn en nood te hebben aan specifieke zorgen. Via een speciaal formulier dat u bij de zorgkassen vindt, kan u een tussenkomst van de zorgverzekering aanvragen. Het bedrag van de tussenkomst bedraagt slechts 130 euro per maand!

Wat kosten deze zorgen als u ze nodig heeft?

Studies van consumentenverenigingen werpen een licht op de gemiddelde kostprijs van een rusthuisverblijf. Zo blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop dat de gemiddelde verblijfskosten, maaltijden inbegrepen, 1 361 euro per maand bedragen. In 60 % van de gevallen ligt de kostprijs van het rusthuisverblijf hoger dan het maandinkomen van de bewoner. Bij ruim één bewoner op vijf bedraagt de kloof tussen het pensioen en de rusthuisfactuur zelfs meer dan 500 euro. Meestal wordt deze kloof gedicht met het spaargeld van de bewoner en met de financiële hulp van familieleden.

Wees geen last voor uw kinderen – de aanvullende verzekering ‘Home Care’

Er bestaat echter een verzekering die de zorgbijdrage verhoogt met een gewenst bedrag. De verzekeringsmaatschappij DKV biedt u de verzekering ‘Home Care’ aan. Deze verzekering zal een vergoeding aanbieden wanneer u langdurig en zwaar hulpbehoevend bent.

Home care

Home care – de verzekering die je helpt als je het echt nodig hebt

Wanneer u deze verzekering afsluit op uw 40e verjaardag, betaal je 16,44 euro per maand om zo een extra forfaitair bedrag van 550 euro per maand te ontvangen wanneer u het meest nodig heeft! (tarief 01/08/2016)
Maar dat is niet het enige wat u dan verkrijgt: u krijgt dan ook 12u hulp in het huishouden en er is een telefonische service die dit allemaal voor u regelt. Er bestaan echter meerdere formules, zo naar ieders wens.

Denk eraan, om deze vergoeding te verkrijgen, dien je niet persé opgenomen te worden in een zorgcentrum. Je kan ook verkiezen om in je eigen woning verzorgd te worden met behulp van thuisverpleging en familie.

Uitleg via een kort filmpje: DKV Home Care

Wil je meer uitleg of een offerte, kom gerust even langs op kantoor. We helpen je graag hierin verder.

 

rusthuis

verzorging van gepensioneerden in een rusthuis

Mark Herremans

Mark Herremans

Mieke Vervoort

Mieke Vervoort

revalidatie in revalidatiecentrum

revalidatie na ongeval – revalidatie-verzorgingstehuis

verzorging in het rusthuis - niet zonder kosten

verzorging in het rusthuis – niet zonder kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees voorbereid! Zeg niet: dit overkomt me niet!

Het pensioen van een zelfstandige voorbereiden?

Pensioen voorbereiden

Hoe je pensioen voorbereiden?

We moeten het jou niet vertellen dat het pensioen van een zelfstandige toch wel kleiner is dan dit van een werknemer, laat staan met dit van een ambtenaar. Maar dit betekent niet dat je je niet kan voorbereiden. Er zijn meerdere voordelen voor de zelfstandigen.

Sinds 1 augustus 2016 is het minimumpensioen van een zelfstandige gelijkgesteld aan dit van een werknemer. Dat is goed nieuws voor degenen die vandaag de dag starten met ondernemen… Maar als beginnende zelfstandige kan je best toch een extra spaarpotje aanleggen.

Hier vind je enkele redenen waarom het een goed idee is om te starten met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, of anders genaamd: VAPZ.

VAPZ = een spaarrekening die wel opbrengt

Het VAPZ van vandaag heeft een vaste intrestvoet van +- 1,50% aangevuld met een jaarlijkse winstdeelname. Bovendien zal je opbrengst vergroot worden door het fiscale voordeel dat hierbij komt kijken.

Wettelijke voorziening is niet echt geweldig…

We moeten eerlijk zijn, het pensioen van een zelfstandige is in realiteit lager dan wat de wet voorziet. Zo heeft een NSZ berekend dat het gemiddelde maandelijkse pensioen van een zelfstandige momenteel +-840 euro bedraagt. Maar een kwart van deze zelfstandige heeft zelfs een pensioen van amper 500 euro. Dit komt onder meer door de wetgeving die voorschrijft dat je een loopbaan van 30 jaar in hetzelfde statuut dient te hebben om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen. Dit is voor vele zelfstandigen niet het geval, waardoor het pensioen aanzienlijk lager ligt. De aanpassing van 1 augustus geldt bovendien enkel voor zelfstandigen die een carrière van 45 jaar erop hebben zitten. Dus als je wilt kunnen profiteren na de jaren hard werken, zal een appeltje voor de dorst te dienen voorzien.

Het voordeel in de fiscaliteit

Buiten het fiscale voordeel via het wettelijk pensioensparen dat iedere Belg kan hebben, heeft de wetgever een extra voordeel gekoppeld aan het pensioensparen voor zelfstandigen, VAPZ. Als zelfstandige kan je de gestorte bedragen in het VAPZ 100% fiscaal aftrekken. Zo kan je tot 50% van je gestorte premies terug “verdienen” via de fiscale aftrek.

Invloed op de sociale bijdrage

Wanneer je gaat genieten van de fiscale aftrekbaarheid, heeft ook als gevolg dat je een extra kost hebt in je bedrijfsleven. Hierdoor daalt ook je netto belastbaar inkomen, en ja, daarop worden je sociale bijdragen berekend. Hierdoor dalen ook je sociale bijdragen. Dit kan je een besparing tot 20% opleveren. (zie bijlage – infografief van Xerius) Infografiek voor zelfstandigen

VAPZ voordeel

fiscale voordeel bij VAPZ

Je hebt het zelf in de hand hoeveel je gaat sparen

Bij het gewone pensioensparen kan je jaarlijks maximum 940 euro storten. Bij het VAPZ wordt dit bedrag vastgelegd met een percentage van 8,17% van je netto beroepsinkomen. Hoeveel je jaarlijks wilt sparen, kan je echter zelf beslissen. Als starter kan je beginnen met een lager bedrag dat je jaarlijks kan laten herbekijken naar je huidige inkomsten.

 

Een extra voordeel als je een vennootschap hebt: het IPT

Via een Individuele Pensioentoezegging kan je extra sparen voor het pensioen, maar de gestorte premies worden betaald door de vennootschap en kunnen eveneens ingebracht worden als een beroepskost in de boekhouding.

Opmerkingen :VAPZ voordeel aanvragen

Er wordt geen verzekeringstaks geheven op je stortingen.

Je kan het VAPZ cumuleren met pensioensparen en langetermijnsparen, en ook met het IPT.

Er wordt een gunstige eindbelasting gehanteerd, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

De minimumstorting per jaar bedraagt 100 euro voor het VAPZ (sociaal VAPZ 111,11 euro).

Het contract stopt op het moment dat je verkiest om te genieten van je wettelijk pensioen.

 

Wil je genieten van deze voordelen of de berekening hiervan laten opstellen? Maak een afspraak op ons kantoor!
We helpen je graag verder bij het voorbereiden van deze voordelen, zowel IPT als VAPZ.

Vraag je voordeel aan

Veilig onderweg met de fiets, en ook naar school!

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur, de nieuwe boekentas ligt al te blinken…

Zoals elk moment van het jaar zorgen we nu ook dat onze fiets goed in orde is. Om te starten kijken we de fiets na op eventuele gebreken (bandenspanning, remmen). U kunt hier steeds voor langsgaan bij een fietsenmaker.

Wat moet onze fiets hebben:

 • goede voor- en achterverlichting, liefst verlichting op batterijen zodat we ook gezien worden als we stilstaan.
 • achteraan een rode reflector
 • vooraan een witte reflector
  veilig fietsen

  Kinderfiets – veilig onder weg!

 • bandenreflectoren: oranje reflectors of reflecterende stroken op de band
 • een goede fietsbel

Wanneer de fiets in orde is, gaan we kijken of we zelf opvallen.

Wat kunnen we doen zodat we gezien worden in het verkeer:

 • kleurrijke kleding aandoen
 • fluohesje over de kleding
 • reflecterende stroken op de rugzak of jas
 • voor de kleinsten: een oranje vlagje aan het achterwiel

Nu we opvallen in het verkeer, moeten we ook nadenken over onze veiligheid.

We gaan kijken naar onze fietsroute. Is deze veilig? Best kiezen we steeds voor een traject dat zoveel mogelijk fietsvoorzieningen heeft of waar de auto’s minder vaak rijden.

DE SNELSTE ROUTE IS NIET STEEDS DE VEILIGSTE ROUTE !!!

Hierop volgt natuurlijk ook onze bescherming op de fiets. We hebben al maatregelingen genomen om op te vallen in het verkeer, maar zijn we ook beschermd? Om grotere schade op te kunnen vangen, wordt er meer en meer geopteerd voor een (goede) fietshelm.

Wat is een goede fietshelm?

veilige fiets

veilige fiets

 • de helm past goed rond het hoofd en beweegt niet te veel
 • het riempje onder de kin is steeds vast geklikt en niet los
 • het riempje mag maximum 1 cm los hangen onder de kin
 • de helm mag nog niet gevallen zijn, dus niet gooien met de helm
 • kies voor een kleur die opvalt, liefst geen donkere kleur.

Zo, iedereen op de pedalen en we kunnen vertrekken!

PS: Al gedacht aan een verzekering tijdens de fietstochten?

Niet alleen u stelt zich de vraag:

credimo

Credimo

Wat doe ik vandaag best met mijn spaarcenten ?”

Rentevoeten van spaarboekjes zijn historisch laag. Toch wenst u als spaarder in deze moeilijke tijden zekerheid en een mooi rendement.

Voor u als spaarder hebben we goed nieuws. De Credo21 Safe van Credimo N.V. beantwoordt perfect aan uw behoeften:

 • Spaarverzekering (Tak 21) met kapitaalsgarantie
 • Looptijd: open end (zonder vaste looptijd)
 • Gewaarborgde rentevoet van 1,00%* (voor een periode van 8 jaar + 1 maand op moment van premiestorting) + eventuele winstdeelname (tarieven raadpleegbaar op http://www.credimo.be/uploads/tak21/credo21_safe_tech_nl_253.pdf)
 • kapitaalsgarantie na aftrek taksen en kosten
 • 15% kosteloos opvraagbaar per jaar
  spaargeld doen groeien

  Sparen of beleggen

 • Onderschrijven vanaf 2.500 Euro
 • Geen beheerskosten
 • Premietaks van 2% verschuldigd
 • Instapkosten en uitstapkosten (zie infofiche)
 • Roerende voorheffing niet verschuldigd bij afkoop na 8 jaar + 1 dag

De Credo21 Safe behoort hierdoor tot de top van de markt op het vlak van TAK-21 spaarverzekeringen.

 

Wil u meer info ? Aarzel niet ons te contacteren !

Tot heel binnenkort,

 

Technische fiche:

credo21_safe_tech_nl_253

octabon-life_tech_nl_260

Proximus-actie voor nieuwe eigenaars of huurders!

Als CIB-lid hebben wij als vastgoedmakelaar een goed aanbod voor nieuwe klanten die zich aansluiten bij Proximus via ons kantoor.

Het aanbod:

 1. Sluit via ons kantoor een verkoopsovereenkomst of een huurovereenkomst af
 2. Vraag naar de Proximus-voorwaarden
 3. Wij geven u als nieuwe bewoner door aan Proximus

En dan zorgen wij ervoor dat u de eerste 6 maanden kan genieten tot 50% korting op je pakket.

CIB Proximus-actie

Proximus actie als CIB-kantoor

Zo simpel kan het gaan!

 

PS: Vraag ook steeds naar de andere voordelen die je op ons kantoor kan bekomen, zowel voor jezelf als voor je woning!

Krediet voor een woning aangegaan?
Denk ook aan de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen van de overheid!

bescherming woning

gerust zijn bij onzekere tijden

Bij de aankoop van een woning of bij het bouwen van je droomhuis komen vele kosten kijken, onder andere kosten aannemer, nieuwe meubels, kosten van de vakmensen, … Maar ook dat maandelijkse bedrag dat je dient af te lossen aan de kredietmaatschappij.

Maar… Wat als je (tijdelijk) zonder werk valt of je bent onvrijwillig arbeidsongeschikt??? Hoe betaal je dan je krediet verder af?
Dan kan je rekenen op de verzekering Gewaarborgd Wonen die je via het Vlaamse Gewest kan afsluiten.

Wonen-Vlaanderen biedt een GRATIS verzekering aan die je helpt bij de aflossing van de lening bij deze onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Dit betekent echter wel dat je volledig én onvrijwillig werkloos wordt en geniet van een uitkering van RVA of dat je een RIZIV-tegemoetkoming geniet wegens je arbeidsongeschiktheid. Andere beroepsinkomsten zijn op dat moment niet toegelaten.

Er zijn voorwaarden gekoppeld aan deze gratis verzekering.

Voorwaarden:

gratis

Gratis !!!

Om in aanmerking te komen mag je geen andere verzekering tegen inkomensverlies van de Vlaamse overheid hebben.

Op moment van de aanvraag moet elke partner aan meerdere voorwaarden voldoen.

1. Je bent arbeidsgeschikt en hebt al minstens 12 opeenvolgende maanden gewerkt (zowel als werknemer of als zelfstandige)

2. De hypothecaire lening die hebt afgesloten dient voor:

 • Het bouwen van een woning
 • Het kopen en renoveren van een woning
 • Het kopen van een woning
 • Het verbouwen/renoveren van een woning

3. De verzekering dient binnen het jaar van het afsluiten van het krediet afgesloten worden en zal vanaf dan 10 jaar gelden. Bij een nieuwbouw zal de start van de 10 jaar ingaan op moment
dat het geld van het krediet wordt vrijgegeven.

4. Er is een minimumbedrag van de lening opgelegd:

 • Voor bouwen, kopen  en renoveren: min. 50.000 euro
 • Voor enkel renoveren: min. 25.000 euro

Ook de woning dient aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • De woning moet uw enige woning zijn (je bent geen volle eigenaar van een andere woning)
 • De woning zal uw hoofdverblijfplaats moeten zijn/worden
 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest en heeft een maximum-verkoopwaarde van 320.000 euro.

De volledige voorwaarden vind je terug op:      http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/verzekering-gewaarborgd-wonen

Om de aanvraag voor zo’n verzekering kan je terecht op de site van Wonen Vlaanderen : https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen-toelichtingsbrochure-en-aanvraagformulier-2015

Wonen Vlaanderen

Wonen Vlaanderen

Wat biedt deze verzekering aan?

Je kan van een tegemoetkoming genieten van maximaal 3 jaar. In het eerste jaar zal de tegemoetkoming beperkt zijn tot 70% van het aflossingsbedrag, jaar 2 is dit 52% en het laatste jaar bedraagt dit 56% van je afbetalingsbedrag. Het bedrag zelf kan maximaal 600 euro bedragen (bij nieuwbouw met E-peil < E70) of 500 euro bij een aankoop. De bedragen zullen afhankelijk zijn van de aangegeven personenbelasting op het laatste aanslagbiljet.
(http://www.bespaarbelastingen.be/algemeen/alles-over-de-verzekering-gewaarborgd-wonen/ )

Kijk het zeker even na of je voldoet aan de voorwaarden en geniet van deze waarborg zonder dat je dit dient te betalen!

Beste klant,

Vandaag vinden er werken plaats aan ons kantoor. Echter zullen we geopend zijn.

werken in uitvoering

werk in uitvoering – voorzichtig zijn

Enkel de parking is moeilijk bereikbaar wegens de plaatsing van onze nieuwe gevelreclame.

Kom gerust langs, neem eens een kijkje en binnen helpen we je graag verder met al je vragen.

 

Tot binnenkort op kantoor!

Unieke kansen via Covast.be

Als erkend CIB-lid werken we samen met COVAST, het vastgoedplatform waar je unieke kansen vindt voor unieke panden en locaties.

Covast biedt verschillende panden die te koop staan zowel via de overheid als via non-profit organisaties. Covast werkt met een biedingsysteem dat de koper toch de garantie geeft dat verkoop verloopt volgens alle wettelijke, geldelijke voorwaarden die gekoppeld zijn aan een verkoop.

Covast werkt enkel met erkende vastgoedmakelaars (erkenning BIV), zodat de koper steeds de garantie krijgt op een eerlijk verloop van de verkoop.

Op de site www.covast.be vind je alle panden terug die momenteel worden aangeboden, maar ook de reeds verkochte unieke panden.

Covast.be

Vastgoedplatform met uniek biedingsysteem – Covast.be

 

Als erkend makelaar werken we graag samen met Covast omwille van de eerlijke procedures. Wanneer je een interessant pand gezien hebt, neem contact op met ons kantoor en we helpen je graag verder met het bekijken van het potentieel van dit pand.