Category: fiets (4)

Fietsverzekering?

Steeds meer mensen nemen de fiets om zich te verplaatsen. Zo is de verkoop van fietsen met meer dan 30% gestegen in het afgelopen jaar. Het aandeel van de elektrische fiets wordt hierin ook groter. Zo wordt de E-bike geregelder gebruikt voor langere afstanden, zoals naar het werk, alsook voor degenen met een iets mindere conditie.

Fiets of E-bike

Fiets of E-bike

De risico’s verbonden aan zo’n elektrische fiets mogen niet onderschat worden: meer kans op diefstal door de hogere aankoopwaarde, grotere kosten bij schade, … En wat als je in panne komt te staan? Hiervoor zijn er oplossingen, zowel voor een gewone fiets als voor de E-bike.

Dat zijn de meest voorkomende redenen waarom meer en meer Belgen kiezen voor een fietsverzekering. Zo kan je eigen fiets verzekeren alsook deze van het gehele gezin. Je kan elke fiets tot 5000 euro verzekeren. De E-bikes zelfs tot € 6.000 !! Elk type fiets kan verzekerd worden. De diefstaldekking kan je genieten wereldwijd.

Welke voordelen kan je genieten Bij Allianz Global Assistance?
 • Wereldwijde dekking bij diefstal
  allianz global assistance

  allianz global assistance

 • Eerste 3 jaar geen afschrijving
 • Pechverhelping in Benelux, tot 30 km buiten deze grenzen
 • Geen vrijstelling bij diefstal (uitgezonderd koersfietsen, mountainbikes (20%))

De fietsverzekering beschermt je het hele jaar door tegen diefstal, beschadigingen en je kan genieten van bijstand in België.

Wil je meer informatie? Neem even contact op met ons kantoor en we helpen je graag verder.

AG Insurance - veiligheid voor mijn gezin

AG Insurance – veiligheid voor mijn gezin

Vind hier ook alvast extra informatie:

AG Insurance: Mijn Fiets

Allianz Global Assistance: Fietsbijstand

OmniMobility

OmniMobility

Een ongeval op school… Wat nu??

De school is goed voor 20 à 25% van de ongevallen met letselschade bij de schoolgaande jeugd. Dit betekent dat ze, na de eigen woning, de plaats is waar kinderen en jongeren zich kunnen kwetsen. Gelukkige kunnen zowel de leerkracht als de ouders meestal beroep doen op een verzekering.

De plaats van schoolongevallen met leerlingen

  Basisschool Secundaire school
Op de speelplaats 63.9% 24.3%
Tijdens de les L.O. 19.9% 47.5%
In de klas of praktijkles 7.0% 9.8%
Op weg naar/van school Niet gekend 8.0%
Andere oorzaken 9.2% 10.4%

 

De kosten die volgen bij een schoolongeval kunnen in twee opgedeeld worden:

ongeval op school

ongeval op school

 • Enerzijds zijn er de medische en paramedische kosten voor het slachtoffer, met evt. blijvende letsels
 • Anderzijds kan er iemand aansprakelijk gesteld worden die zal opdraaien voor de lichamelijke en materiële schade die het slachtoffer heeft geleden.

Wie kan er aansprakelijk gesteld worden?

 • De school
 • De leerkracht
 • De leerling
 • De ouders van de leerling
De schoolverzekering

Deze verzekering bestaat meestal uit 2 onderdelen:

 1. Een ongevallenverzekering: hierin wordt de lichamelijke schade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en overlijden) gedekt tot een bepaald maximum bedrag. Deze bedragen zijn niet in elke school hetzelfde.
  Het grote voordeel van deze verzekering is dat ze altijd zal tussenkomen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Dit is de reden dat vele schadegevallen snel worden vergoed.
  Een nadeel kan zijn dat deze maximumbedragen bepaald door school onvoldoende zijn om de schade te vergoeden of dat bepaalde activiteiten worden uitgesloten.
 2. Een aansprakelijkheidsverzekering: de school laat hierin zichzelf, de leerkrachten, het oudercomité en de leerlingen verzekeren. Hier zal de verzekering in de
  Ongeval in de turnzaal

  Ongeval in de turnzaal

  plaats treden van degene die een fout heeft gemaakt en deze schade vergoeden aan de benadeelde.
  Het woord “fout” wordt zeer ruim bekeken: door de leerling (duw op de trap), door de leerkracht (geen toezicht), door school (niet onderhouden materialen).
  Onder deze verzekering valt ook de schade die een leerling berokkent bij een andere leerling. De verzekering zal nakijken wie er in de fout is gegaan en of er wel een fout is geweest.

 

De verzekeringen van de ouders en hun kinderen

Enkel een schoolverzekering kan niet voldoende zijn. Zo zijn er wel situaties dat de schoolomgeving niet de oorzaak is van de schade.

 1. BA Privé Leven (zogenaamde ‘familiale’): er zijn situaties waarin de leerling als zijn ouders kunnen aansprakelijk worden gesteld. Zo kunnen de ouders verantwoordelijk worden gesteld “ door gebrek aan opvoeding” naargelang de situatie. Op zo’n moment zal de schoolverzekering niet tussenkomen en zal de BA Privé leven moeten worden aangesproken.
  De ouders voorzien best ook een rechtsbijstandverzekering. Dit kan genomen worden in de polis BA Privé leven als een algemene rechtsbijstand verzekering. Deze geeft dekking wanneer het kind betrokken is, maar waar de aansprakelijkheid betwist wordt. De rechtsbijstandverzekering zal het gezin juridische en financieel bijstaan om een volledige vergoeding te kunnen bekomen.
 2. De ongevallenverzekering: kinderen lopen ook buiten de schoolpoorten kwetsuren op. Om deze hoge kosten te kunnen dekken, bestaat er een ongevallenverzekering.
Enkele tips bij een schoolongeval:
ongeval op de speelplaats

ongeval op de speelplaats

 • Doe steeds een aangifte aan de schoolverzekering, liefst zo snel mogelijk. Om zeker te zijn van de aangifte, vraag je best een kopie.
 • Meld het ongeval steeds bij uw rechtsbijstand indien er zware letsels, risico op complicaties of iemand aansprakelijk kan zijn.
 • Vraag aan de behandelende arts een attest van een eerste medische vaststelling en bezorg dit aan de verzekeraar.
 • Betaal de facturen en bezorg ze aan het ziekenfonds. Deze zal een gedeelte van de facturen terugbetalen.
 • Verzamel al de bewijsstukken, waaronder de originele attesten en de aangifte en stuur deze naar de verzekeraar.
 • Wanneer er nieuws is, moet dit overgemaakt worden aan de verzekeraar. Die kan dan op zijn beurt een dossier samenstellen.

Indien u verder inlichtingen wenst over de verschillende verzekeringen, kan u steeds binnenstappen op ons kantoor of telefonisch een afspraak maken. We helpen u graag verder!

Het staat in alle kranten en in de online-artikels:

de “elektrische fiets” dient verzekerd te zijn sinds 01/10/2016.

Maar over welke fiets gaat het nu net?

Speed Pedelec

Speed Pedelec

Er zijn namelijk 3 types van elektrische fietsen:

 1. De elektrische fiets:

Een elektrische fiets heeft een maximumvermogen van 250 W en een maximale snelheid van 25 km/u. Deze fiets beschikt enkel over een trapondersteuning. Zo’n trapondersteuning betekent dat de motor een aandrijfkracht levert als de bestuurder trapt. De fiets zal stilvallen wanneer de fietser niet meer trapt.
De fietser is dus niet verplicht om een helm te dragen (wel aan te raden!), om een rijbewijs te behalen en dient geen extra aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de fietser is gedekt in de BA privé leven (‘de familiale’).

 1. Gemotoriseerde fiets (E-bike):
  Een E-bike heeft een maximumvermogen van 1.000 W en met een maximumsnelheid van 25 km/uur. Deze E-bike beschikt altijd over een trapondersteuning. Maar de fiets kan ook uitgerust zijn met een autonome motor. Dit betekent dat de fietser de pedalen niet dient te gebruiken om de aandrijving te behouden.
  Inschrijving bij de DIV is niet verplicht voor een E-bike.
  Qua verzekering is er een onderscheid:

  1. Voor fietsen met trapondersteuning volstaat een BA familiale (niet sneller dan 25km/u)
  2. Voor fietsen die autonoom kunnen rijden, dient de fietser de verzekering BA bromfiets.
 2. Speed pedelec:
  Een speed pedelec heeft een maximumvermogen van 4.000 W en kan een snelheid behalen van 45 km/uur. Dit is dus een snelle elektrische fiets waarbij een trapondersteuning niet stopt bij snelheden boven 25km/u. Hierdoor kunnen er snelheden van 45km/u behaald worden.
  Inschrijving bij de DIV is VERPLICHT. De fietser zal een kleine nummerplaat ontvangen die afgeleverd wordt na inschrijving.
  Qua verzekering is er een onderscheid:

  1. Voor fietsen met trapondersteuning volstaat een BA familiale.
  2. Voor fietsen die autonoom kunnen rijden, dient de fietser de verzekering BA bromfiets.

De lichamelijke schade kan de fietser apart verzekeren via een bestuurdersdekking of een globale ongevallenverzekering. Dit is zeker aan te raden. De lichamelijke schade is op geen andere manier te verzekeren. Indien je opteert voor een globale bestuurdersdekking ben je zo ook verzekerd in de wagen.

Hieronder vind je een kort overzicht van deze fietsen en hun kenmerken:
Elektrische fiets E-bike Speed Pedelec
Type motor Trap-ondersteuning Trap-ondersteuning Autonome motor Trap-ondersteuning Autonome motor
Snelheid ≤25km/h ≤25km/h ≤45km/h
Vermogen ≤250W ≤1000W ≤4000W
Inschrijving bij DIV Nee Nee Nee Ja Ja
Verzekering BA motorrijtuigen verplicht ? Nee Nee Ja Nee Ja
Verzekering BA Familiale BA Familiale BA Bromfiets BA bromfiets BA bromfiets

 

Ook de rechtsbijstand voor jezelf als weggebruiker dien je op punt te stellen. Heb je een aparte rechtsbijstandverzekering? Dan dien je niet ongerust te zijn,
deze polissen dekken alle fietsen, zo ook jouw elektrische fiets.

Heb je vragen over deze wetgeving? Of hoe je fiets in orde dient te brengen?
Vraag ernaar op ons kantoor.

elektrische fiets of speed pedelec

elektrische fiets of speed pedelec

Veilig onderweg met de fiets, en ook naar school!

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur, de nieuwe boekentas ligt al te blinken…

Zoals elk moment van het jaar zorgen we nu ook dat onze fiets goed in orde is. Om te starten kijken we de fiets na op eventuele gebreken (bandenspanning, remmen). U kunt hier steeds voor langsgaan bij een fietsenmaker.

Wat moet onze fiets hebben:

 • goede voor- en achterverlichting, liefst verlichting op batterijen zodat we ook gezien worden als we stilstaan.
 • achteraan een rode reflector
 • vooraan een witte reflector
  veilig fietsen

  Kinderfiets – veilig onder weg!

 • bandenreflectoren: oranje reflectors of reflecterende stroken op de band
 • een goede fietsbel

Wanneer de fiets in orde is, gaan we kijken of we zelf opvallen.

Wat kunnen we doen zodat we gezien worden in het verkeer:

 • kleurrijke kleding aandoen
 • fluohesje over de kleding
 • reflecterende stroken op de rugzak of jas
 • voor de kleinsten: een oranje vlagje aan het achterwiel

Nu we opvallen in het verkeer, moeten we ook nadenken over onze veiligheid.

We gaan kijken naar onze fietsroute. Is deze veilig? Best kiezen we steeds voor een traject dat zoveel mogelijk fietsvoorzieningen heeft of waar de auto’s minder vaak rijden.

DE SNELSTE ROUTE IS NIET STEEDS DE VEILIGSTE ROUTE !!!

Hierop volgt natuurlijk ook onze bescherming op de fiets. We hebben al maatregelingen genomen om op te vallen in het verkeer, maar zijn we ook beschermd? Om grotere schade op te kunnen vangen, wordt er meer en meer geopteerd voor een (goede) fietshelm.

Wat is een goede fietshelm?

veilige fiets

veilige fiets

 • de helm past goed rond het hoofd en beweegt niet te veel
 • het riempje onder de kin is steeds vast geklikt en niet los
 • het riempje mag maximum 1 cm los hangen onder de kin
 • de helm mag nog niet gevallen zijn, dus niet gooien met de helm
 • kies voor een kleur die opvalt, liefst geen donkere kleur.

Zo, iedereen op de pedalen en we kunnen vertrekken!

PS: Al gedacht aan een verzekering tijdens de fietstochten?