Category: VAPZ (2)

Verdien 500 euro of zelfs 2.475 euro!riziv-ag-contract-2

Het RIZIV trakteert nu ook de zelfstandig verpleegkundige en de logopedisten!

Als geconventioneerd logopedist of zelfstandig verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV, als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde dient te houden.

Dit budget laat u toe om een aanvullend pensioen op te bouwen en evt. dit uit te breiden van een degelijke dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Op welke bijdrage heeft u recht?

U bent logopedist?

Als u geconventioneerd logopedist bent (basisvoorwaarde), zijn het aantal RIZIV-prestaties die u in 2016 levert bepalend voor uw toelage:

  • Levert u tussen 900 en 1999 RIZIV-prestaties, dan hebt u recht op een RIZIV-toelage van € 1.200.
  • Levert u tussen 2000 en 4000 RIZIV-prestaties, dan hebt u recht op een RIZIV-toelage van € 2.475.
U bent zelfstandig verpleegkundige in hoofdberoep?

Als u geconventioneerd bent (basisvoorwaarde) en u factureerde in 2016 tussen € 33.000 en € 150.000 aan RIZIV-prestaties, dan heeft u recht op een RIZIV-toelage van € 500.

RIZIV

RIZIV

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan heeft u er alle belang bij om deze RIZIV-toelage aan te vragen.

Maar als arts, apotheek, tandarts en kinesist heeft u hier eveneens recht op. Hieronder vindt u het overzicht terug voor 2016.

Zkt. Truyens loodst u graag door de aanvraagprocedure.

Overzicht 2016 - AG Insurance

Overzicht van RIZIV bijdragen van 2016 – AG Insurance

RIZIV overzicht - Allianz

RIZIV overzicht – Allianz

Het pensioen van een zelfstandige voorbereiden?

Pensioen voorbereiden

Hoe je pensioen voorbereiden?

We moeten het jou niet vertellen dat het pensioen van een zelfstandige toch wel kleiner is dan dit van een werknemer, laat staan met dit van een ambtenaar. Maar dit betekent niet dat je je niet kan voorbereiden. Er zijn meerdere voordelen voor de zelfstandigen.

Sinds 1 augustus 2016 is het minimumpensioen van een zelfstandige gelijkgesteld aan dit van een werknemer. Dat is goed nieuws voor degenen die vandaag de dag starten met ondernemen… Maar als beginnende zelfstandige kan je best toch een extra spaarpotje aanleggen.

Hier vind je enkele redenen waarom het een goed idee is om te starten met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, of anders genaamd: VAPZ.

VAPZ = een spaarrekening die wel opbrengt

Het VAPZ van vandaag heeft een vaste intrestvoet van +- 1,50% aangevuld met een jaarlijkse winstdeelname. Bovendien zal je opbrengst vergroot worden door het fiscale voordeel dat hierbij komt kijken.

Wettelijke voorziening is niet echt geweldig…

We moeten eerlijk zijn, het pensioen van een zelfstandige is in realiteit lager dan wat de wet voorziet. Zo heeft een NSZ berekend dat het gemiddelde maandelijkse pensioen van een zelfstandige momenteel +-840 euro bedraagt. Maar een kwart van deze zelfstandige heeft zelfs een pensioen van amper 500 euro. Dit komt onder meer door de wetgeving die voorschrijft dat je een loopbaan van 30 jaar in hetzelfde statuut dient te hebben om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen. Dit is voor vele zelfstandigen niet het geval, waardoor het pensioen aanzienlijk lager ligt. De aanpassing van 1 augustus geldt bovendien enkel voor zelfstandigen die een carrière van 45 jaar erop hebben zitten. Dus als je wilt kunnen profiteren na de jaren hard werken, zal een appeltje voor de dorst te dienen voorzien.

Het voordeel in de fiscaliteit

Buiten het fiscale voordeel via het wettelijk pensioensparen dat iedere Belg kan hebben, heeft de wetgever een extra voordeel gekoppeld aan het pensioensparen voor zelfstandigen, VAPZ. Als zelfstandige kan je de gestorte bedragen in het VAPZ 100% fiscaal aftrekken. Zo kan je tot 50% van je gestorte premies terug “verdienen” via de fiscale aftrek.

Invloed op de sociale bijdrage

Wanneer je gaat genieten van de fiscale aftrekbaarheid, heeft ook als gevolg dat je een extra kost hebt in je bedrijfsleven. Hierdoor daalt ook je netto belastbaar inkomen, en ja, daarop worden je sociale bijdragen berekend. Hierdoor dalen ook je sociale bijdragen. Dit kan je een besparing tot 20% opleveren. (zie bijlage – infografief van Xerius) Infografiek voor zelfstandigen

VAPZ voordeel

fiscale voordeel bij VAPZ

Je hebt het zelf in de hand hoeveel je gaat sparen

Bij het gewone pensioensparen kan je jaarlijks maximum 940 euro storten. Bij het VAPZ wordt dit bedrag vastgelegd met een percentage van 8,17% van je netto beroepsinkomen. Hoeveel je jaarlijks wilt sparen, kan je echter zelf beslissen. Als starter kan je beginnen met een lager bedrag dat je jaarlijks kan laten herbekijken naar je huidige inkomsten.

 

Een extra voordeel als je een vennootschap hebt: het IPT

Via een Individuele Pensioentoezegging kan je extra sparen voor het pensioen, maar de gestorte premies worden betaald door de vennootschap en kunnen eveneens ingebracht worden als een beroepskost in de boekhouding.

Opmerkingen :VAPZ voordeel aanvragen

Er wordt geen verzekeringstaks geheven op je stortingen.

Je kan het VAPZ cumuleren met pensioensparen en langetermijnsparen, en ook met het IPT.

Er wordt een gunstige eindbelasting gehanteerd, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

De minimumstorting per jaar bedraagt 100 euro voor het VAPZ (sociaal VAPZ 111,11 euro).

Het contract stopt op het moment dat je verkiest om te genieten van je wettelijk pensioen.

 

Wil je genieten van deze voordelen of de berekening hiervan laten opstellen? Maak een afspraak op ons kantoor!
We helpen je graag verder bij het voorbereiden van deze voordelen, zowel IPT als VAPZ.

Vraag je voordeel aan