Category: zelfstandige (2)

Pensioensparen, iets voor mij?

Iedereen spreekt over pensioensparen. Over al de voordelen en dat ik dit zeker dien te doen. Maar is dit echt iets voor mij?

 

Hoe werkt dat pensioensparen?

Letterlijk gezegd: Je gaat zelf starten met sparen voor het moment dat je met pensioen gaat. De overheid heeft hiervoor een speciaal fiscaal voordeel opgesteld waarvan je kan genieten onder bepaalde voorwaarden. De overheid heeft dit opgestart om iedereen aan te sporen om hieraan deel te nemen, want het is geen publiek geheim: het wettelijk pensioen zal voor velen niet toereikend om hun huidige levenstandaard aan te houden. En ja, onze levensverwachtingen wordt steeds langer, dus we gaan ook steeds langer ons pensioen nodig pensioenhebben dan dit voorzien is door de overheid.

 

Als spaarder heb je keuze uit 2 formules in het sparen:

pensioenspaarfonds: dit is een beleggingsfonds dat specifiek werd opgericht voor pensioensparen en dat door een vermogensbeheerder wordt beheerd. Je inleg wordt niet beschermd, d.w.z. je loopt meer risico, maar kan een hoger rendement opleveren. Dit product wordt steeds aangeboden door bankkantoren.

pensioenspaarverzekering: een vorm van levensverzekering waarbij elke storting recht geeft op een belastingvermindering in kader van het pensioensparen. Je inleg wordt hier wel beschermd, maar het rendement op lange termijn zal lager zijn dan in een pensioenspaarfonds. Deze vorm van sparen vind je enkel via een verzekeringsproduct bij je verzekeringsmakelaar.

De combinatie van deze formules kan je enkel terugvinden in speciale pensioenspaarverzekeringen. Als je hierover informatie wilt, maak je best even een afspraak bij je makelaar. Bij de combinatie kan je genieten van meer zekerheid, maar ook voor de optie voor meer rendement. Dit kan je niet afsluiten bij een bank.

Opgelet, je kan maar 1 pensioenspaarplan kiezen per kalenderjaar. Meerdere contracten afsluiten per jaar heeft geen nut en levert geen extra voordelen op.

Hoeveel kan ik jaarlijks sparen?

In 2017 kan je maximum 940 euro storten in je pensioenspaarplan. Hetzelfde bedrag kan je dan eveneens storten in 2018. Indien je meer wenst te sparen, kan dit niet in een pensioenspaarplan, maar wel op een fiscaalvrij spaarplan.

 

En wat levert dit mij op?

De belastingvermindering bedraagt momenteel 30% (+gemeentebelasting) van het gestorte bedrag.

Gestort bedrag  (maximum) Fiscaal voordeel Eigen inbreng
940 euro 282 euro 658 euro

Dit fiscale voordeel zal je voelen in je belastingbrief van het aanslagjaar dat hierop volgt, en dit elk jaar opnieuw! Dat is een zeker rendement van 30% op je gespaarde kapitaal!

Én ieder persoon kan zo’n fiscaal pensioenspaarplan afsluiten, ook al woon je samen of ben je getrouwd.

Bovendien het rendement van zo’n pensioenspaarverzekering is nog steeds hoger dan alom bekende spaarboekje. Dus hoe vroeger je eraan begint, hoe meer pensioen-spaarcentjes je zal hebben.

Een voorbeeld:

Sparen vanaf 25 jaar

  • 940 EUR per jaar tot 65 jaar (laatste premie op 64 jaar)
  • Totaal gestort bedrag: 37 600 euro
  • Totaal kapitaal op 65 jaar dankzij de interesten en het sneeuwbaleffect: € 55 122,52

Sparen vanaf 42 jaar

  • 940 euro per jaar tot 65 jaar (laatste premie op 64 jaar)
  • Totaal gestort bedrag: 21 620 euro
  • Totaal kapitaal op 65 jaar dankzij de interesten en het sneeuwbaleffect: € 23 974,77
Leeftijd bij het begin van de premiestortingen Bedrag opgebouwd door
de gestorte premie
s
Totaal kapitaal op 65 jaar 
25 jaar 37 600 euro 55 122,52 euro
42jaar 21 620 euro 23 974,77 euro
17 jaar verschil 15 980 euro 31 147,76 euro

 

Of een verschil van 31 147,76 euro!

(rekening gehouden met intresten, winstdelingen, gestorte premies en het sneeuwbaleffect)

 

Gaat mij dit ook belastingen kosten?

Het kapitaal dat je hebt gespaard is onderworpen aan een belasting van 8%, de zogenaamde “taks op het lange termijnsparen”. Deze taks zal geheven worden wanneer je de leeftijd bereikt van 60 jaar. Tenzij je contract dan nog geen 10 jaar loopt. In dit geval zal de taks geheven worden op het 10e jaar.

Heb je niet genoten van de fiscale voordelen, dus geen fiscaal pensioenspaarplan afgesloten, zal je deze taks ook niet dienen te betalen. Dit plan kan je ook combineren met je pensioenspaarplan, als je een extra wilt sparen per jaar.

Opmerking: indien je je gespaarde centen vroegtijdig wilt opvragen, zal je je fiscaal voordeel verliezen. Dit geldt ook op het al gespaarde gedeelte. Er zal dan een belasting van 33% (+gemeentetaks) worden geheven op het kapitaal dat je opvraagt.

 

Waar kan ik terecht als ik wil starten met pensioensparen?

Als je een pensioenspaarplan wilt afsluiten, kan je steeds terecht bij je verzekeringsmakelaar. Op ons kan je hiervoor rekenen. Ook als je meer informatie wilt over de verschillende mogelijkheden van pensioensparen en fiscaal-vrij sparen kan je vrij een afspraak maken op ons kantoor.

 

Enkele nuttige links met extra uitleg:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/pensioensparen

https://www.aginsurance.be/Retail/nl/pensioen/voorbereiding/Paginas/verschil-pensioensparen-en-levensverzekering.aspx

https://www.wikifin.be/nl/themas/pensioenen/pensioensparen/werking

https://www.baloise.be/nl/particulieren/sparen-beleggen/pensioen.html

 

Tips voor de zelfstandigen onder ons:

https://www.aginsurance.be/professionals/nl/pensioen/Paginas/pensioen.aspx

https://www.generali.be/pensioensparen.html

 

 

Het pensioen van een zelfstandige voorbereiden?

Pensioen voorbereiden

Hoe je pensioen voorbereiden?

We moeten het jou niet vertellen dat het pensioen van een zelfstandige toch wel kleiner is dan dit van een werknemer, laat staan met dit van een ambtenaar. Maar dit betekent niet dat je je niet kan voorbereiden. Er zijn meerdere voordelen voor de zelfstandigen.

Sinds 1 augustus 2016 is het minimumpensioen van een zelfstandige gelijkgesteld aan dit van een werknemer. Dat is goed nieuws voor degenen die vandaag de dag starten met ondernemen… Maar als beginnende zelfstandige kan je best toch een extra spaarpotje aanleggen.

Hier vind je enkele redenen waarom het een goed idee is om te starten met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, of anders genaamd: VAPZ.

VAPZ = een spaarrekening die wel opbrengt

Het VAPZ van vandaag heeft een vaste intrestvoet van +- 1,50% aangevuld met een jaarlijkse winstdeelname. Bovendien zal je opbrengst vergroot worden door het fiscale voordeel dat hierbij komt kijken.

Wettelijke voorziening is niet echt geweldig…

We moeten eerlijk zijn, het pensioen van een zelfstandige is in realiteit lager dan wat de wet voorziet. Zo heeft een NSZ berekend dat het gemiddelde maandelijkse pensioen van een zelfstandige momenteel +-840 euro bedraagt. Maar een kwart van deze zelfstandige heeft zelfs een pensioen van amper 500 euro. Dit komt onder meer door de wetgeving die voorschrijft dat je een loopbaan van 30 jaar in hetzelfde statuut dient te hebben om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen. Dit is voor vele zelfstandigen niet het geval, waardoor het pensioen aanzienlijk lager ligt. De aanpassing van 1 augustus geldt bovendien enkel voor zelfstandigen die een carrière van 45 jaar erop hebben zitten. Dus als je wilt kunnen profiteren na de jaren hard werken, zal een appeltje voor de dorst te dienen voorzien.

Het voordeel in de fiscaliteit

Buiten het fiscale voordeel via het wettelijk pensioensparen dat iedere Belg kan hebben, heeft de wetgever een extra voordeel gekoppeld aan het pensioensparen voor zelfstandigen, VAPZ. Als zelfstandige kan je de gestorte bedragen in het VAPZ 100% fiscaal aftrekken. Zo kan je tot 50% van je gestorte premies terug “verdienen” via de fiscale aftrek.

Invloed op de sociale bijdrage

Wanneer je gaat genieten van de fiscale aftrekbaarheid, heeft ook als gevolg dat je een extra kost hebt in je bedrijfsleven. Hierdoor daalt ook je netto belastbaar inkomen, en ja, daarop worden je sociale bijdragen berekend. Hierdoor dalen ook je sociale bijdragen. Dit kan je een besparing tot 20% opleveren. (zie bijlage – infografief van Xerius) Infografiek voor zelfstandigen

VAPZ voordeel

fiscale voordeel bij VAPZ

Je hebt het zelf in de hand hoeveel je gaat sparen

Bij het gewone pensioensparen kan je jaarlijks maximum 940 euro storten. Bij het VAPZ wordt dit bedrag vastgelegd met een percentage van 8,17% van je netto beroepsinkomen. Hoeveel je jaarlijks wilt sparen, kan je echter zelf beslissen. Als starter kan je beginnen met een lager bedrag dat je jaarlijks kan laten herbekijken naar je huidige inkomsten.

 

Een extra voordeel als je een vennootschap hebt: het IPT

Via een Individuele Pensioentoezegging kan je extra sparen voor het pensioen, maar de gestorte premies worden betaald door de vennootschap en kunnen eveneens ingebracht worden als een beroepskost in de boekhouding.

Opmerkingen :VAPZ voordeel aanvragen

Er wordt geen verzekeringstaks geheven op je stortingen.

Je kan het VAPZ cumuleren met pensioensparen en langetermijnsparen, en ook met het IPT.

Er wordt een gunstige eindbelasting gehanteerd, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.

De minimumstorting per jaar bedraagt 100 euro voor het VAPZ (sociaal VAPZ 111,11 euro).

Het contract stopt op het moment dat je verkiest om te genieten van je wettelijk pensioen.

 

Wil je genieten van deze voordelen of de berekening hiervan laten opstellen? Maak een afspraak op ons kantoor!
We helpen je graag verder bij het voorbereiden van deze voordelen, zowel IPT als VAPZ.

Vraag je voordeel aan