Contacteer ons

mainContactForm

F.A. Bart Celen

Koning Albertstraat 33
B-3290 Diest
+32 13 33 41 88
(Verzekeringen)
+32 11 42 85 18
(Vastgoed)

Toezichthoudende autoriteit:

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16 B,
1000 Brussel

Onderworpen aan de deontologische code van BIV

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (730.390.160)

Erkend CIB lid

De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt u onder www.cib.be

Copyright © Zakenkantoor Truyens nv | Alle rechten voorbehouden
door Thys-Communicatie.be