Bent u gedekt als u in quarantaine bent geplaatst of niet kan werken door het coronavirus?

22 april 2020

Al enkele weken gooit de coronavirusepidemie ons hele leven overhoop. We moeten de overheidsmaatregelen strikt opvolgen om te vermijden dat we besmet raken.

Maar wat als u besmet bent en niet kan werken? Of als u preventief in quarantaine moet? Bent u gedekt door uw verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Arbeidsongeschikt door het coronavirus?

Bent u besmet met het coronavirus en niet in staat om te werken? Uw verzekering Gewaarborgd Inkomen komt normaal tussen als u na een ziekte (of ongeval) niet meer in staat bent om uw beroepsactiviteit uit te oefenen. Het coronavirus is geen uitzondering op die regel. Het wordt beschouwd als een ziekte die uw fysieke integriteit aantast. Uw verzekeraar zou dus tussenkomst moeten verlenen volgens de voorziene contractuele voorwaarden. Meestal voorzien dit soort contracten wel in een wachttijd of minimumduur. Is de wachttijd bijvoorbeeld een maand, dan krijgt u een vergoeding vanaf de tweede maand ziekte.

In quarantaine geplaatst?

Als u preventief in quarantaine bent geplaatst, bijvoorbeeld omdat u in contact bent geweest met een besmette persoon, wordt u niet als ziek beschouwd. Uw fysieke integriteit is niet aangetast en u kan uw professionele activiteit verder uitvoeren. De verzekering Gewaarborgd Inkomen verleent geen tussenkomst.

Bent u besmet met het coronavirus en wil u een verzekering afsluiten?

U hebt het virus opgelopen, maar u hebt geen verzekering Gewaarborgd Inkomen. Om uzelf en uw dierbaren te beschermen, wil u graag een verzekering afsluiten. Helaas, om een verzekering Gewaarborgd Inkomen af te sluiten, moet u een beroepsactiviteit uitoefenen. U kan dit soort verzekeringen niet afsluiten als u al ziek bent en niet kan werken. Zodra u hersteld en weer een tijd aan het werk bent, kan dit natuurlijk wel. De medische formaliteiten blijven van toepassing.

Vragen? Contacteer mij

Verschillende scenario's zijn mogelijk en de dekking kan variëren naargelang uw verzekeraar. Wil u weten of u goed verzekerd bent? Wil u een aanvraag tot tussenkomst indienen? Neem contact met mij op. Ik bekijk uw persoonlijke situatie en beantwoord graag uw vragen.

Bron: AG Insurance

Meer nieuws
Wil u meer informatie over vastgoed, hypotheek of verzekeringen?
Neem nu vrijblijvend contact met ons!
Contacteer ons
Copyright © Zakenkantoor Truyens nv | Alle rechten voorbehouden
door Thys-Communicatie.be