Dag van Veiligheid op het Werk

28 april 2021

Veiligheid, preventie: Superbelangrijk op het werk!

Arbeidsveiligheid is de discipline die tot doel heeft arbeidsongevallen te voorkomen. Het gaat hier dus over de interacties tussen de (technische) installatie en de werknemer. Arbeidsveiligheid maakt deel uit van welzijn op het werk.

De werkgevers moeten waken over de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit is één van hun belangrijkste verplichtingen. Dit betekent dat zij een aantal algemene preventieregels moeten naleven, door de aanpassing van de arbeidsomstandigheden of de arbeidsuitrusting.

Zo dient de werkgever de preventieregels toe te passen op elke locatie van de onderneming:

- in de gangen
- op werkvloer
- op de bureaus
- op de parking

Maar ook de werknemer dient deze regels zo ook te volgen:

- dragen van de veiligheidskleding
- zorg dragen voor het materiaal
- duidelijk communiceren met de collega's
- orde houden en alles proper maken
dag van veiligheid op het werk

Enkel cyber security tips vind je op: https://www.safeonweb.be/

Meer nieuws
Wil u meer informatie over vastgoed, hypotheek of verzekeringen?
Neem nu vrijblijvend contact met ons!
Contacteer ons
Copyright © Zakenkantoor Truyens nv | Alle rechten voorbehouden
door Thys-Communicatie.be